रिपोर्ट

NPDRR सभा मिनेट 2077-3-21
NPDRR बैठक मिनेट 2020-07-15
NPDRR बैठक मिनेटहरू २०११-१२-२6
NPDRR सभा मिनेट 2077-4-22
Nepal Disaster Report 2019
Nepal Disaster Report 2017
पवर्तको दल ु ुर्ङ प�हरो स्थलगत प्र�तवेदन

पदाधिकारी

केपी शर्मा ओली

सम्माननीय प्रधानमन्त्री

राम बहादुर थापा 'बादल'

माननीय गृह मन्त्री

अनिल पोखरेल

कार्यकारी निर्देशक

जनार्दन गौतम

प्रवक्ता/सूचना अधिकारी